Søndag d. 2. august 2020, kl. 10:30

*Skulle nogen få forgæves pga. pladsmangel i kirken, tilbydes en ekstra gudstjeneste lige efter.

Medvirkende
Mette Frydendahl Tarbensen
Sted Aal kirke