Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 10:30

*Skulle nogen få forgæves pga. pladsmangel i kirken, tilbydes en ekstra gudstjeneste lige efter.

Gudstjeneste i Aal kirke kl. 10.30*
Medvirkende
Mette Frydendahl Tarbensen
Sted Aal kirke, Kirkegade 40, 6840 Oksbøl