Der afholdes konstituerende møde den 20.november kl. 17.00

Resultatet af konstituering kan ses under medlemmer

Dato for møder i 2020:

Tirsdag den 25. august kl. 17.00

          Dagsorden

Tirsdag den 24. marts kl. 17.00 Årsregnskab 2019 godkendes - aflyst

Tirsdag den 19. maj kl. 17.00 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 behandles og foreløbigt budget 2021 behandles

Tirsdag den 25. august kl. 17.00 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 behandles

Tirsdag den 22. september kl. 17.00 Behandling af revisionsprotokollat

Dagsorden

Tirsdag den 20. oktober kl. 17.00 Budget 2021 behandles

Torsdag den 19. november kl. 17.00 Konstituering af nyt menighedsråd

Ret til ændringer forbeholdes

Der afholdes menighedsråds valg i 2020, og i den forbindelse afholdes:

orienteringsmøde den 12.august 2020 kl 19.00

              Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

valgforsamling den 15. september 2020  kl.19.00

 

Referat fra møderne kan ses under: Referater

Alle møder er offentlige