Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 1. oktober 17.00 i Sognehuset.

Der afholdes konstituerende møde den 20.november kl. 17.00

Dagsorden til mødet den 1. oktober kl. 17.00

Referat fra møderne kan ses under: Referater

Alle møder er offentlige