Der afholdes konstituerende møde den 20.november kl. 17.00

Resultatet af konstituering kan ses under medlemmer

Dato for møder i 2020:

Onsdag den 5. februar kl. 17.00

Tirsdag den 24. marts kl. 17.00 Årsregnskab 2019 godkendes

Tirsdag den 26. maj kl. 17.00 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 behandles og foreløbigt budget 2021 behandles

Tirsdag den 25. august kl. 17.00 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 behandles

Tirsdag den 22. september kl. 17.00 Behandling af revisionsprotokollat

Tirsdag den 20. oktober kl. 17.00 Budget 2021 behandles

Torsdag den 19. november kl. 17.00 Konstituering af nyt menighedsråd

Ret til ændringer forbeholdes

Der afholdes menighedsråds valg i 2020

 

Referat fra møderne kan ses under: Referater

Alle møder er offentlige