Højskoleformiddage - aftener og eftermiddag!

Med alle de kvinder, der kommer til højskoleformiddagene, så burde vi snart få nogle kvindelige foredragsholdere!” – sådan lød nogle herlige røster. Intet problem – der findes mange gode og lige i nabosognet har vi sognepræst Anne Mette – som er en helt formidabel spændende formidler af kunsthistorie!!  Rie, en anden god kollega, fra Brande er også sej; De skal bare spørges. Og så rullede det ellers efterhånden ind med mange ønsker; så derfor blev vi i Aal menighedsråd enige om at bruge nogle torsdag aftener og en enkelt eftermiddag også. Så læg godt mærke til tidspunkterne i følgende program. Et ønske om foredrag fra Varmestuen i Vejle må dog vente og Jacob Birkler er længe ønsket igen – ham prøver vi indenfor rammerne at få plads til en anden gang. Husk alle er hjertelig velkommen, også med ønsker – Venlige hilsner Mette

Formiddagsforedrag kl. 9.30 - 11.30 Kaffe og brød kr. 30,- Den sidste 
formiddag hygger vi lidt ekstra og da er det med tarteletter á 50,- kr. 
 
Aftenforedrag kl. 19-21 og eftermiddagsforedrag kl. 14-16 Kaffe og kage kr. 30,-
 
 
 
Torsdag d. 17. januar.
Formiddag kl. 9.30-11.30:
Preben Kok: Slip livet løs.
 
 
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken? Preben Kok er bl.a. tidligere sygehuspræst og kendt fra tv-programmet: ”Skriftestolen”. Han har skrevet bøgerne: ”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet løs”.

 

 

 

Torsdag d. 24. januar.
Aften kl. 19-21:
Carsten Trads og Mette Fuglsang Larsen om Demens:
 
 

Demens er en barsk, dødelig sygdom, som ubønhørligt dag for dag, trænger ind i hjernen og hjemmet hos både den enkelte og familien. Sygdommen påvirker evnen til at huske fortiden, løse hverdagens udfordringer i nutiden og påvirker vores ønsker for fremtiden. Demens er ikke bare en sygdom, der tager livet af den demensramte. Det er en sygdom, som tager livet fra ikke blot den demensramte, men også de pårørende. Carsten Trads som er pårørende til sin demensramte kone og Mette Fuglsang Larsen, som er ældrekonsulent i Varde Kommune vil fortælle om livet med demens. Carsten fortæller om, hvordan det er at være pårørende, og hvordan sygdommen dag for dag æder sig ind på ikke blot hans kone, men også på ham selv. Han fortæller om sorg, manglende overskud, dårlig samvittighed, samt vanskeligheden i at holde glæden i hverdagen oppe. Mette fortæller om, hvordan man i Varde Kommune hjælper familier, der er ramt af demens, og hvordan man som lokal, ven og bekendt bedst muligt hjælper familierne. Der bor i Varde Kommune ca. 1000 borger med demens. Herudover er der min. tilsvarende antal pårørende.

 

 

Torsdag 31. januar.
Formiddag kl. 9.30- 11.30:
Anne Mette Gundesen havde i efteråret 2017 3 mdrs. studieorlov til fordybelse i emnet Moderne kirkekunst – set som spejl af tro og tendenser i tiden.
 
 
De sidste 30 år kaldes en renæssance indenfor kirkekunsten. Traditionen fortolkes på ny med stor mangfoldighed i udtrykket. Det rejser spændende spørgsmål: Hvilke aftryk sætter vores generation sig i kirken? Og hvad kendetegner egentlig (god) ny kirkekunst? Er det kunst i kirken – eller kirke i kunsten? Skal kirkekunsten være ramme om forkyndelsen eller selv være forkyndelse, der rammer? Vi afprøver sammen en kvalitetsvurdering.
 
 
 
Torsdag d. 7. februar. 
Formiddag: kl. 9.30-11.30:
sogne- og fængselspræst Inger Marie Mortensen, Rie:
 
 
Det er med glæde jeg har modtaget tilbuddet om at kommer til Aal Kirke for at fortælle om mit arbejde som fængselspræst. I kommer til at høre noget om alle de fantastiske oplevelser jeg har haft sammen med de mennesker, jeg har mødt på min vej i fængslet. Men I skal også høre om, hvor barskt det egentligt er at sidde i fængsel og være frihedsberøvet. Og hvor svært det er at komme tilbage til en kriminalitetsfri tilværelsei samfundet efter afsoning. Når dommen er afsonet, er der mon så plads til, at den eks-kriminelle kan genoptages i samfundet på arbejdsmarkedet og i de øvrige sociale relationer, som samfundet forventer, man er en del af?

Kom og hør!  På gensyn i Aal

 

 

Torsdag d. 14. februar.
Eftermiddag kl. 14.00-16.00:
Annette Herbst: Kaffebordet 
 
 
er både koncert, forestilling og foredrag: En levende fortælling om kaffens historie, der afspejler vores tro og traditioner igennem musik, 3 veldækkede kaffeborde, historiske dragter, smagsprøver og meget mere. . .Kaffe er noget vi alle har en holdning til, hvad enten vi drikker det eller ej. En kaffeinvitation er en udstrakt hånd som inviterer til samvær og dialog. Foredraget behandler emner som "Er kaffe det 3. sakramente? Hvordan har kaffe været med til at bære troen gennem flere hundrede år? Hvordan bliver kaffe i dag brugt som danskernes sociale lim? I krigssituationer og ved fejringer har kaffe til alle tider haft en betydning. "Kaffebordet" kombinerer foredrag og koncert i et to timers arrangement: Iført historiske dragter fører Historicum og Krydsfelt publikum gennem en helhedsoplevelse, hvor der både er noget for synet, hørelsen, føle- og smagssanserne med et traktement af historiske kager og selvfølgelig kaffe. Med kaffen som omdrejningspunkt udforsker forestillingen vores danske kulturhistorie, og tilbydes publikum et nyt og spændende perspektiv på de historiske tendenser og begivenheder, som har været med til at forme vores samfund i dag. Til at underbygge fortællingerne dækkes kaffeborde fra tre forskellige tidsperioder, som danner kulisse for forestillingen. Publikum får i pausen mulighed for at se, røre og stille spørgsmål til de medbragte effekter og fortælleting. Annette Herbst fra Historicum, står for den fortællende del. Historicum er en virksomhed, som arbejder med historisk formidling og er bl.a. kendt fra DR tv-serien "Historien om Danmark". Musikken leveres af ensemblet Krydsfelt og består af et udvalgt repertoire af både klassisk - og folkemusik fra 1600-1900tallet på hhv. blokfløjte og drejelire
 
 
 
Torsdag d. 28. februar.
Aften kl. 19.00- 21.00:
Michael Böss: Det demente samfund.
 
 
Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og "nødvendig politik"? Hvordan kommer vi på bedre tanker? Michael Böss er forsker, journalist, debattør og forfatter til "Det demente samfund: Historieløshed i nutidskulturen". Hvad sker der med dannelse, tradition og respekt for kulturarv? Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og "nødvendig politik"? Den kultur, som vi lever i, er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod og oppebar de folkelige fællesskaber. Hvordan kommer vi på bedre tanker?
 
 
 
Torsdag d. 7. marts Aften: kl. 19.00-21.00:
Arne Ørtved: om ”Lykke Per”.
 
 
Arne genfortæller romanen og kommer ind på familiebaggrunden, tidsbilledet, forholdet til filmen (Bille Augusts) og deltager hjertens gerne i en samtale om både film og roman. Og som han siger inden: ”Jeg håber, jeg kan holde hjerne og hjerte klar hele vejen og undgå at stortude, men kun fælde en enkelt tåre hen mod slutningen”. Arne Ørtved er oprindeligt læreruddannet fra København. Folkeskolelærer i Himmerland 1960 - 66. Lærer 1966 på Ry Højskole, forstander samme sted 1971- 76. Valgmenighedspræst i Norddjurslands Valgmenighed 1976 – 82. Medstifter af og forstander for Højskolen i Thy.  1984: Sognepræst i Brande til pensionering i 2005. Stifter af og formand for Brande-Egnens Højskoleforening, Teaterkompagniet m.m. Medlem af Styrelsen for Grundtvigsk Forum / Vartov. ”Søndagens Klumme” i radio Midt og Vest, ”Dagens Spids” i DR. Skrevet en del artikler og kronikker i dagbladene Udgivet bogen ”mennesker imellem”. Foredrag over det ganske land i mange år.