Referat fra infomøde i Aal kirke tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19:

Vi bøvler i kirken fortsat med det nye tilmeldingssystem – nogle tålmodige forældre hjælper til – og lige så snart det er klart, så får I en sms med link og vejledning til alt det, I skal være opmærksomme på – husk at bruge en fastnetcomputer (det virker bedst).

Der kommer til at ligge noget, I skal besvare – I kan også skrive i det system, hvis der er noget, vi skal tage hensyn til; men vær opmærksom på, at det derinde kan Betina, præstesekretær også læse. Hun har selvfølgelig tavshedspligt, men hvis I kun ønsker, at det er mig, der skal vide noget, så skriv eller ring til mig.

Traditionen for konfirmation er, at de bliver konfirmeret efter de gl. 6. klasser (så I forældre har mulighed for at bestille lokaler i god tid), er der familiesammenfald, må man gerne flytte dag, men i kirken kender vi ikke de gl. 6. klasser og kan i øvrigt heller ikke modtage info fra skolen længere pga. persondatalov.

Konfirmanderne skal komme 10 gange i kirke – godt råd: kom i gang hurtigst muligt. Vi har nogle udfordringer med retningslinjer, som gør, at man kun må være 34 til gudstjeneste i Aal kirke, nogle søndage er det muligt at tilbyde en ekstra, hvis man kommer forgæves – så hvis det drejer sig om f.eks. 10 konfirmander, så tilbydes de at gå over og drikke noget te i sognehuset og så laver jeg en ungdomsgudstjeneste til dem alene bagefter – altså noget målrettet dem. Man må selvfølgelig gerne gå i kirke andre steder også – husk at udfylde gudstjenesteseddel (de skal bl.a. # og have underskrift). De er til at printe ud – men ellers ligger de fast i våbenhuset i Aal kirke.

Altergang er lidt anderledes lige nu – de prøver den førhen traditionelle til forberedelse.

Selve forberedelsesplanen kommer også til at ligge i det nye kommunikationssystem – I der var med til infomødet skal lige huske, at der var sneget en fejl ind ved 7.BJ – det rigtige er: torsdage kl. 8.00-10.00, de datoer med * = torsdage kl. 10.15-12.15

Jeg forklarede lidt om de forbehold, der er med planen pga. retningslinjerne – hvis vi f.eks. ikke kan komme til at overnatte i kirken samlet, deltage i rollespillet eller på udflugt; så finder vi på alternativer – der er heldigvis mange frivillige, der gerne vil hjælpe til; så vi kan splitte op i mindre hold.

Man får altid mest ud af forberedelsen ved at gå ind i samtaler. Jeg bruger nogle nye ”fif” til at få alle med – og prøver at tilpasse de enkelte hold – hvad de synes er interessant og hvordan de fungerer socialt sammen. 

Selve generalprøven er der, hvor de også finder deres konfirmationsord + er med til at vælge andet til selve konfirmationen.

Og så: HUSK, at det altid er mig, Mettesmiley I skal gå til med spørgsmål – så undgås forvirring og ingen spørgsmål er dumme. Personalet er ikke nødvendigvis inde i alt, hvad der drejer sig om konfirmander og har heller tidsressourcer til at svare.

Kontaktoplysninger til mig er: 30301029 og mft@km.dk