Udløbet

Udfyld istedet denne blanket, scan og send tilbage til Mette på følgende sikre mail:

Send sikker post til Mette på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

VI skal bruge konfirmandens cpr. nr. og begge forældres accept på at jeres barn skal konfirmeres. En accept fra forældre nr. 2 kan blot være en almindelig mail eller sms, men al korrespondance med fortrolige oplysninger (ccpr. nr.) skal være på sikker mail. Når vi har fået oplysningerne kan vi tilmelde jeres barn og så vil I få adgang til kommunikationssystemet. 

Ring, skriv, hvis I er i tvivl om noget. Det er pga. persondatoloven at vi ikke bare må acceptere mundtlige aftaler. Desværre. Vores alm. mail er ikke sikre nok til fortrolige oplysninger, så send kun cpr. numre på Mettes sikre  formular:

 https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

Kærlig hilsen Betina

29676649 - bfj@km.dk 

 

 

 

 

 

Her på følgende link tilmelder I jeres barn til konfirmation.

Der er en deadline for konfirmandtilmeldingen - 30. september 2020!

Så vent ikke, kast jer ud i det med det samme.

Husk begge forældre skal signere. Den ene tilmelder, den anden signerer på det link, der kommer på den oplyste email. Så vær klar med Nemid :)

 

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

eller

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

 

Når I har meldt til, så kommer anmodningen om konfirmation ind i det nye konfirmandkommunikations-system efter midnat! Herefter skal vi godkende den, derfor kan der gå et par dage før I er endeligt tilmeldt. Når det så er på plads kan I begynde at bruge vores kommunikationssystem, som er det nye i år og som vi, her i kirken også skal lære at bruge. Men det ser fint ud og især i forhold til persondataloven er systemet smart.

Link til kommunikation er følgende:

https://konfirmand.kirkenettet.dk/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Dette link kommer også til at få en side for sig selv her under Konfirmation 2021.

Og dette link kan I som nævnt først bruge, når vi har behandlet jeres anmodning om konfirmation og jeg vil naturligvis bestræbe mig på at tjekke flere gange ugentligt og få opdateret jeres tilmeldinger.

 

Kærlig hilsen

Betina