Anmeldelse af dødsfald skal ske til det sogn, hvor afdøde havde bopæl

Begravelse eller bisættelse  aftales med sognepræsten i det sogn, hvor handlingen skal finde sted. Det vil ofte være det samme sogn, men er det ikke altid.

 

Kontakt evt.: