Fødsel
Er forældrene ikke gift, skal man indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring, der erklærer faderskab og forældremyndighed. Man anmelder digitalt på borger.dk. 

Dette skal ske senest 14 dage efter fødsel. Overholdes denne frist ikke, skal faderskabet afgøres ved statsforvaltningen.