Navneændring Enhver navneændring sker digitalt via borger.dk. Her findes også link til regler for navneændring. Kontakt evt. præst eller sekretær for nærmere information.

Gebyr for navneændring er kr. 480,- i 2018, som skal betales inden sagen kan behandles.Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, forudsat fælles navnetræk.